4 Ekim 2011 Salı

New York Şehri'nin İşgal Beyanıdır...

New York Şehri’nin İşgal Beyanıdır
29 Eylül 2011
http://nycga.cc/2011/09/30/declaration-of-the-occupation-of-new-york-city/

Kitlesel adaletsizlik hissini ifade etmek üzere dayanışırken, neyin bizi bir araya getirdiğini unutmamalıyız. Şirketler tarafından haksızlığa uğradığını hisseden tüm insanlar onların müttefikleri olduğumuzu bilsinler diye yazıyoruz.


Bir halk olarak, bir arada, insan ırkının geleceğinin bireylerin işbirliğine bağlı olduğu hakikatını kabul edelim; düzenimiz haklarımızı korumalıdır; eğer bu düzen çürümüşse kendi ve komşularının haklarını korumak bireylere aittir; ve demokratik bir hükümet, haklı gücünü halktan alır, ancak şirketler halktan ve topraktan servet ayıklamanın peşine düşer ve süreç ekonomik bir güç tarafından belirlenirse, hakiki demokrasi gerçekleşemez. Biz, karlarını insanlarla, çıkarlarını adaletle ve baskıyı eşitlikle değiştiren şirketlerin hükümetlerimizi idare ettikleri bir zamanda geliyoruz size. Biz bu gerçeklerin bilinmesi için barışçıl usullerle toplandık, ki hakkımızdır.

Onlar, ipoteklerinde olmayan evlerimizi yasadışı yöntemlerle haczettiler.

Onlar, tek bir ceza dahi almaksızın vergi mükelleflerinin paralarıyla şirketleri kurtardılar ve yöneticilerine fahiş ikramiyeler vermeye devam ettiler.


Onlar, işyerinde eşitsizliği ve ayrımcılığı, yaş, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim üzerinden süregelir kıldılar.

Onlar, gıdamızı umursamazca zehirlediler ve tarımsal düzeni tekelleştirerek baltaladılar.

Onlar, sayısız hayvanı kapatıp, zalimce davranıp, işkence etmekten kar ettiler ve sonra bu uygulamalarını gözümüze baka baka örtbas ettiler.

Onlar, daha iyi ücret ve güvenli çalışma koşulları için pazarlık hakkını çalışanlardan her fırsatta çalmaya baktılar.

Onlar, öğrencileri, aslen insani bir hak olmasına rağmen, aldıkları eğitim karşılığında on binlerce dolar borçlandırarak adeta rehin aldılar.


Onlar, ihtiyaç duydukları emeği her fırsatta şirket dışından temin ettikleri halde iş bu emeğin karşılığında ücret ve sağlık sigortası ödemeye geldiğinde yaptıkları kesintilere hizmetin temin yöntemini sebep gösterdiler .

Onlar, hukuken insanlarla aynı haklara sahip olmak üzere mahkemeleri yönlendirirken, kendilerini sorumluluk ve kusurlardan feragat ettirdiler.

Onlar, sağlık sigortalarının onlara yüklediği sorumluluklarından kaçmak için milyonlarca doları hukuk birimlerine harcadılar.

Onlar, mahremiyetimizi bir malmış gibi sattılar.

Onlar, basın özgürlüğünü engellemek için asker ve polis güçlerini kullandılar.


Onlar, peşinde oldukları kar için, yaşamlarımızı tehlikeye sokan hatalı ürünleri bile bile geri çekmediler.

Onlar, sebep oldukları ve olmaya devam ettikleri muazzam başarısızlığa rağmen hala ekonomik politikaları belirlemeye devam etmekteler.

Onlar, işleyişlerini düzenlemekle sorumlu olan siyasetçilere, büyük miktarda para bağışlarında bulundular.

Onlar, bizleri petrole bağımlı tutmak için alternatif enerji formlarını engellemeye devam ediyorlar.

Onlar, halihazırda büyük karlar getirmiş yatırımlarını korumak arzusuyla, insanların hayatlarını kurtaracak, acılarından arındıracak markasız ilaçların önünde engel durmaktalar hala.

Onlar, petrol sızıntılarını, kazaları, kusurlu muhasebelerini ve etkisiz maddeleri daha çok kar etmek arzusuyla ve kasıtlı olarak örtbas ediyorlar.

Onlar, medya üzerindeki hakimiyetlerini, insanları yanlış bilgilendirilmiş ve korku içinde tutmak için kullanıyorlar.

Onlar, suçlu oldukları konusunda ciddi şüpheler oluştuğunda bile, mahpusları özel anlaşmalarla öldürtmeyi kabul ettiler.


Onlar, yurtiçinde ve yurtdışında sömürgeciliği sürdürdüler.

Onlar, masum sivillerin işkenceye maruz kalmalarına ve öldürülmelerinde ortak oldular.

Onlar, devletten alacakları büyük ihaleler karşılığında kitle imha silahları üretmeye devam ediyorlar. *

Dünyanın tüm insanlarına,

Biz, Liberty Square’deki Wall Street’i ele geçiren New York Şehri Genel Meclisi, sizi, gücünüzü göstermeye çağırıyoruz.


Barışçıl toplanma hakkınızı kullanın; kamusal alanı işgal edin; sorunlarımızı çözmeye yönelik süreci başlatın ve herkesin erişebileceği çözümler üretin.


Doğrudan demokrasi ruhu içinde eylem gösteren tüm topluluk ve grupların kullanımına destek, belgeleme ve kaynaklarımızın tümünü sunarız.

Bize katılın ve sesinizi duyurun!

* Bunlar yegane şikayetlerimiz değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme